Osoby, które wyróżnia cecha Osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują.
Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

Activator – Aktywator

 Osoby, które wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn.
Często są niecierpliwi.

Adaptability – Elastyczność

 Osoby, które wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem”.
Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego”, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu.

Analytical – Analityk

 Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn.
Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

Arranger – Organizator

 Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność,
która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią rozważać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

Belief – Pryncypialność

 Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne.
Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

Command- Dowodzenie

 Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych.
Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

Communication – Komunikatywność

 Osobom, których wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”.
Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

Competition – Rywalizacja

Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp porównując go z postępem innych ludzi.
Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

Connectedness – Współzależność

Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy.
Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności”, a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

Consistency – Bezstronność

Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo.
Starają się traktować każdą osobę obiektywnie, ustalając jasne zasady i trzymając się ich.

Context – Kontekst

Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości.
Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.

Deliberative – Rozwaga

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru.
Potrafią przewidzieć przeszkody.

Developer – Rozwijanie innych

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach.
Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.

Discipline – Dyscyplina

 Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i struktury.
Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają.

Empathy – Empatia

Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

Focus – Ukierunkowanie

Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

Futuristic – Wizjoner

Osoby, które wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być.
Swoją wizją przyszłości inspirują innych.

Harmony – Zgodność

Osoby które wyróżnia cecha Zgodności, szukają konsensusu.
Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

Ideation – Odkrywczość

Osoby, które wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami.
Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.

Includer – Integrator

Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych.
Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.

Individualization – Indywidualizacja

Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby.
Posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

Input

Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, pragną wiedzieć więcej.
Często lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje.

Intellection – Intekt

Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa.
Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Learner – Uczenie się

Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia Się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie.
Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się, niż jego rezultaty.

Maximizer – Maksymalista

Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej.
Starają się przekształcić coś, co już jest dobre w coś, co będzie doskonałe.

Positivity – Optymizm

Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy.
Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.

Relator- Bliskość

Osobom, których wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje w innymi.
Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.

Responsibility – Odpowiedzialność

Osoby, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić.
Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.

Restorative – Naprawianie

Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami.
Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa i jak to naprawić.

Self-Assurance – Wiara w siebie

Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, są przekonane, że posiadają zdolności kierowania własnym życiem.
Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, iż są pewne słuszności swoich decyzji.

Significance – Poważanie

Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą, aby inni ludzie traktowali je z wielkim szacunkiem.
Są niezależne i chcą być rozpoznawane.

Strategic- Strateg

Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń.
Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie.

Woo-CZAR – Ciągłe Zdobywanie Aprobaty Rozmówcy

 Osoby, które wyróżnia cecha CZAR-u, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty.
Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów” i budowania relacji z drugim człowiekiem.